Viden om Kylling

Salmonella Campylobacter Sporbarhed Produktion af slagtefjerkræ Æggene lægges Levering af kyllinger Slagteriet Kyllingerne opdrættes Æggene udruges Links Halal slagtning Trædepudesvidninger CO2 forbrug ved kyllingeproduktion
 

Dansk produktion af slagtekyllinger

 Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen i Danmark. Den begrænsede sig til en lille opfedning af gæs, der blev slagtet i oktober måned, så de var klar til julebordene. Kyllinger var der ingen af, og hønsene var i utroligt dårlig foderstand og derfor meget kødfattige. I ’30erne begyndte kyllingerne at brede sig – men mest i småbrug, og hovedsageligt blandt kvinder. Mænd anså ikke fjerkræbrug for hverken vigtigt eller værdigt.
Først fra 1950 og frem kan man tale om en egentlig dansk produktion af slagtekyllinger. Herefter gik det stærkt, og i dag har kyllingerne fuldstændig overtaget dominansen på det danske fjerkræmarked. Gæssene er i mellemtiden stort set forsvundet, mens der levnes en lille nicheplads til ænder og kalkuner. Men der slagtes lidt over 100 millioner kyllinger om året.

 

fjer