ROSE Producent

Producenter God praksis LRP Noteringen
 

God praksis

HKScan Denmark stiller større krav til god produktionspraksis og dyrevelfærd end de generelle anbefalinger.
Som medlem af brancheforeningen Dansk Slagtefjerkræ, som har udarbejdet anbefalinger om god praksis for produktionen af slagtekyllinger. Disse anbefalinger bifaldes af mange danske interesseorganisationer, der arbejder for bedre dyrevelfærd i husdyrproduktionen.

HKScan Denmarks kunder stiller meget store krav til de enkelte led i produktionen af kyllingeprodukter. Derfor har vi i mange år - og på eget initiativ - efterlevet en række krav, som ligger ud over, hvad der er indeholdt i de generelle anbefalinger.

Vi tilpasser således løbende de normer og krav, som forbrugere, kunder, producenter og vi selv har til kvalitet, sundhed og velfærd. Dermed er vi hele tiden på forkant med den udvikling, som præger fjerkræbranchen, og som til stadighed skal fastholde og styrke vores position, som gunstig samarbejdspartner og leverandør af sikre fødevarer af høj kvalitet.