Kontakt

Reklamationer Mediearkiv
 
 

Lever produktet ikke op til dine forventninger


Hos HKScan Denmark A/S vil vi gerne sikre, at kvaliteten er i top, men der kan en sjælden gang imellem ske fejl, for ingen er perfekte. Hvis du har oplevet en fejl, hører vi gerne fra dig - så har vi chance for a få fejlen rettet så hurtigt som muligt!

Vi har brug for nogle oplysninger, hvis det produkt, du har købt, ikke lever op til dine forventninger:

 
* Navn på produktet:   
* Beskriv problemet:  
* Produktionsdato   
* Udløbsdato   
* Stregkode   
* Aut-nr.   
Aut.nummeret angiver hvor produktet er pakket, f.eks. EF 733 DK.
Nummeret er ofte placeret ved siden af datoen i en oval cirkel. 
 Billede af produkt og emballage:   (Max størrelse: 2mb)
 Billede 02   (Max størrelse: 2mb)
 Billede 03   (Max størrelse: 2mb)

Hvordan kan vi træffe dig?
Vi vil meget gerne have dine kontaktoplysninger, så vi har mulighed for at følge op på din henvendelse.
* Navn:   
* Adresse:   
* Postnr. og by:   
* E-mail:   
 Telefon:   

(* betyder at feltet skal udfyldes)

Under henvisning til Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (Forbrugerklageloven), kan forbrugere fra 1. oktober 2015 indbringe klager vedrørende tvister med HKScan Denmark A/S til:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk.

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser med videre for størrelsen af det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk