Kylling med omtanke

Dansk Kylling Økologisk kylling MajsPlus kylling
 

Mere end 60 års erfaring kommer forbrugerne tilgode

Den første ROSE Kyllingen kom til verden allerede i 1952 - dengang under navnet Vinderup Fjerkræslagteri. 

I dag har ROSE kyllingen over 60 år på bagen, og den erfaring kommer forbrugeren til gode
Når vi kigger ned i supermarkedernes køle- og frysekummer, bugner det af kyllingeprodukter – ferske, frosne, marinerede, hele, halve, udskårne, specialkrydrede og meget mere. 

Nogle er danske. Nogle er franske. Nogle er tyske, tyrkiske, polske, græske. Og også priserne varierer en del. Vi mener selvfølgelig man skal vælge vores, men hvorfor egentlig det?

 

Blikket rettet fremad

Vi har sat os for, at ville være Nordeuropas mest innovative leverandør af fjerkræprodukter. Vi vil helst være forud for vores kunder og forbrugere, så vi allerede har løsningen, når de får behovet. Derfor har vi altid blikket rettet fremad. Men vi kigger os selvfølgelig løbende over skulderen for at sikre os, at vi husker at tage ved lære af historien og gøre brug af vores erfaringer.

Tæt kontakt med forbrugerne
I vores branche er en forbruger ikke en entydig størrelse - vi kommunikerer både med detail-, foodservice- og industrisektoren.

Uanset hvor vores primære forbrugere befinder sig, skal vi naturligvis være i løbende kontakt, for hele tiden at sikre os, at vi ‘taler samme sprog’. Det sikrer vi via forbrugerpaneler, messer, butiksbesøg, seminarer og lignende. 

Forbrugerpanelerne er en af vores vigtigste kilder til viden.
Hvad kan kunderne lide? Hvad savner de? Hvordan foretrækker de emballagen? Vores ønske er at være forud for kundernes behov.

Her kan du tilmelde dig eller læse mere om vores forbrugerpanel. 

 

Rose Kyllingen står for tryghed på alle områder

ROSE Kyllinger er danske - og betyder, at du som forbruger ved, hvad du får
Danske fødevareproducenter er underlagt stramme miljø- og sikkerhedskrav – og vi har givet den en tand ekstra, så vi gør mere, end vi skal.

Vores kyllinger bliver fremstillet under trygge produktionsbetingelser

Vi har strikse hygiejnerutiner for at minimere risikoen for bakterier

Vi kan dokumentere samtlige processer fra æg til færdigt produkt

Vi har et tæt samarbejde med sine leverandører

Vi følger kyllingernes vækst og vilkår nøje

Vi har et godt arbejdsmiljø med stor respekt for hver enkelt medarbejder.

Vi får altid topkarakterer i Fødevarestyrelsens løbende stikprøver, hvilket jo er en tryghedsfaktor i sig selv.
 

VI KAN DOKUMENTERE DET VI GØR 

Vi kan dokumentere hver eneste skridt i vores kyllingers forhistorie. Ikke kun tilbage til deres eget æggestadie, men til oldeforældrenes æggestadie.

Sunde og sikre fødevarer
Vi arbejder efter KIK systemet, som bygger på ”jord til bord” konceptet.

Branchen har udviklet et samlet kvalitets- og dokumentationssystem for alle led i produktionskæden for slagtekyllinger. Systemet tager udgangspunkt i HACCP-principperne, og ved hjælp af holdningsbearbejdelse, netværksdannelse, uddannelse, dokumentation og diverse kontrolforanstaltninger sikres og dokumenteres både fødevaresikkerheden, dyresundheden og dyrevelfærden.
Ovenstående figur viser hele produktionskæden fra jord til bord samt viser,  hvem der indberetter til KIK. Registreringerne i KIK sker kronologisk, så rugeriet registrerer de daggamle kyllinger. Producenten registerer derefter, hvordan kyllingerne har haft det, imens de var i stalden og så fremdeles. Når slagteriet har registreret deres oplysninger, er det producenten, der afslutter en rotation. 
KIK databasen indeholder alle oplysninger om kyllingeproduktionen i Danmark.