ROSE Producent

Producenter God praksis LRP Noteringen
 

Foreningen af Leverandører til HKScan Denmark - LRP

 

LRP er producentforeningen til HKScan Denmark A/S
Kyllingeproducenterne har oprettet LRP - Foreningen af Leverandører til HKScan Denmark A/S - til at varetagelse af medlemmernes interesser over for slagteriet og omverdenen iøvrigt.

Foreningen har sine egne vedtægter, og sin egen valgte bestyrelse, som afholder ca. 4 årlige møder med HKSCan. På disse møder drøftes alle forhold af interesse for samarbejdet.

LRP repræsenterer mere end 80% af producenterne som leverer til HKScan.  

 

Formål

Foreningens formål er

  • at varetage medlemmernes interesser i forhold til HKScan Denmark A/S
  • at sikre optimale produktionsaftaler med HKScan Denmark A/S
  • at sikre udarbejdelse af samarbejdsaftale med HKScan Denmark A/S
  • at sikre fuld gennemskuelighed i afregningerne
  • at sikre størst mulig indflydelse på fastsættelsen af noteringen
  • at medvirke til et højt informationsniveau
  • at varetage medlemmernes interesse ved repræsentation i branchetilknyttede organisationer, hvor indflydelse vil være til gavn for LRP´s medlemmer
 
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:
Thomas Knudsen, Enkelundvej 1, 7223 Give 
Tlf. 75 73 43 49

Solvej Nørmark, Lergravvej 3, 7600 Struer
Tlf. 26 35 48 20

Kresten Hyldgaard (I/S Hyldgård) 
Hjermvej 32, 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 31 92. Mobil: 23 30 54 56 

Asger Petersen, Ved Åen 11, 6270 Tønder
Tlf. 22 43 73 05. Mobil: 40 17 97 45

 


Jens H. Bertelsen, Bredningen 37, Brønderslev.
Tlf. 98 88 79 29 / 23 23 62 42

Willem Doeke Dekker, Holstebrovej 13, Bjert, 7830 Vinderup.
Tel. 97 44 09 24. 

Mads Nielsen, Ryde Møllevej 2, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 00 84 / 24 27 52 05

Karl Christian Kjær (Landbrug & Fødevarer)
Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V
Tlf. 27 24 58 24 / 33 39 40 24

 


 

Indflydelse

LRPs indflydelse i Fjerkræbranchen

LRP vælger en repræsentant til Erhvervsfjerkræsektionens bestyrelse, hvor politiske sager af relevans for fjerkræproducenter, diskuteres.

LRP er også direkte valgt ind i Dansk Slagtefjerkræ. I denne bestyrelse er HKScan Denmark, Danpo, Danhatch samt Prodan og Erhvervsfjerkræsektionen også repræsenteret.

Endelig er LRP repræsenteret i Det Danske Fjerkræråd. Her sidder repræsentanter fra Dansk Slagtefjerkræ, Danske Æg og Erhvervsfjerkræsektionen. Formanden for Det Danske Fjerkræraad har en plads i virksomhedsbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer. Således har LRP mulighed for at påvirker helt op i toppen af dansk landbrug.

 

 

KONTAKT

Bestyrelsen modtager meget gerne input til vores arbejde, og medlemmer af LRP opfordres derfor til at kontakte bestyrelsen eller LRPs sekretariat til hver en tid.

LRPs sekretariat
Axeltorv 3
1609 København V
D  +45 33 39 44 40
M +45 30 17 88 60
mgn@lf.dk

 

Medlemskab

Bliv medlem af LRP

Et medlemskab af LRP koster 500 kr. om året.

Meld dig ind ved at skrive til: mgn@lf.dk 

eller

LRPs sekretariat,
Axeltorv 3
1609 København