HKScan Denmark

Historie Producenter Hygiejne og fødevarekontrol Miljø politik Ledergruppen
 

Rose og miljøet

Hos HKScan Denmark har vi formuleret en miljøpolitik, der er med til at fastholde miljøbevidstheden og sikre, at vores miljømæssige adfærd matcher intentionerne. Den formulerede politik omfatter både arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

Arbejdsmiljøet
En af virksomhedens vigtigste ressourcer er medarbejderne, og der bliver hele tiden arbejdet på at skabe et bedre, sundere og mere sikkert arbejdsmiljø. Både dyr og mennesker skal behandles med respekt og hensyn. Miljøpolitikken går især på sikkerheden – på forebyggelse og håndtering af ulykker, luftforhold, arbejdsstillinger og løft, det psykiske arbejdsmiljø, støj med mere. Både sikkerhed og velbefindende skal være på plads.

Det eksterne miljø
Vi bestræber os også på at mindske belastningen af naturens ressourcer mest muligt. Vi har i en årrække haft fokus på energiforbruget og har defineret nogle meget høje krav til os selv i så henseende. Men også vandforbruget, forureningen, dyretransporterne og håndteringen af spildevand, kemikalier, emballage, affald m.m. er omfattet af vores nedfældede miljøpolitik.

”Selvforsørgende”
På alle fabrikker arbejder vi på at optimere ved hjælp af recirkulation og nul-spild princippet, og med det for øje har både Vinderup og Skovsgaard etableret deres eget spildevands- og vandrensningsanlæg såvel som deres egen kraftcentral. Derfor er HKScan Denmark i stand til at producere sin egen energi. Og den overskydende energi, som fabrikkerne ikke selv kan udnytte, anvendes til produktion af el og sælges videre til kommunen.
Hvor godt, alt det i praksis lykkes, fremgår af det grønne regnskab, vi hvert år sender ind til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

 

Vidste du at...


...kyllingerne også er omfattet af vores miljøbevidsthed. HKScan Denmark giver kyllinger de bedst tænkelige vilkår. Både under opvæksten, indfangningen, transporten og slagtningen. Det er en del af vores ansvar som samvittighedsfuld fødevarevirksomhed.