Viden om Kylling

Salmonella Campylobacter Sporbarhed Produktion af slagtefjerkræ Links Halal slagtning Trædepudesvidninger CO2 forbrug ved kyllingeproduktion
 

Rose Kyllingen står for tryghed på alle områder

ROSE Kyllinger er danske - og betyder, at du som forbruger ved, hvad du får
Danske fødevareproducenter er underlagt stramme miljø- og sikkerhedskrav – og vi har givet den en tand ekstra, så vi gør mere, end vi skal.

Vores kyllinger bliver fremstillet under trygge produktionsbetingelser

Vi har strikse hygiejnerutiner for at minimere risikoen for bakterier

Vi kan dokumentere samtlige processer fra æg til færdigt produkt

Vi har et tæt samarbejde med sine leverandører

Vi følger kyllingernes vækst og vilkår nøje

Vi har et godt arbejdsmiljø med stor respekt for hver enkelt medarbejder.

Vi får altid topkarakterer i Fødevarestyrelsens løbende stikprøver, hvilket jo er en tryghedsfaktor i sig selv.
 

VI KAN DOKUMENTERE DET VI GØR 

Vi kan dokumentere hver eneste skridt i vores kyllingers forhistorie. Ikke kun tilbage til deres eget æggestadie, men til oldeforældrenes æggestadie.

Sunde og sikre fødevarer
Vi arbejder efter KIK systemet, som bygger på ”jord til bord” konceptet.

Branchen har udviklet et samlet kvalitets- og dokumentationssystem for alle led i produktionskæden for slagtekyllinger. Systemet tager udgangspunkt i HACCP-principperne, og ved hjælp af holdningsbearbejdelse, netværksdannelse, uddannelse, dokumentation og diverse kontrolforanstaltninger sikres og dokumenteres både fødevaresikkerheden, dyresundheden og dyrevelfærden.
Ovenstående figur viser hele produktionskæden fra jord til bord samt viser,  hvem der indberetter til KIK. Registreringerne i KIK sker kronologisk, så rugeriet registrerer de daggamle kyllinger. Producenten registerer derefter, hvordan kyllingerne har haft det, imens de var i stalden og så fremdeles. Når slagteriet har registreret deres oplysninger, er det producenten, der afslutter en rotation. 
KIK databasen indeholder alle oplysninger om kyllingeproduktionen i Danmark.